Månadens problem
oktober 2006

Skuggorna

Månadens problem (tre olika svårighetsgrader)
Lätt:
Vid ett tillfälle var skuggan från ett stort träd lika lång som trädets höjd.
Hur stor (uttryckt i grader) var solhöjden då?
Medel: 
En 30 m lång hagtornshäck nedklipptes 2 m. Hur mycket större blir då den solbelysta markytan innanför häcken vid den tidpunkt, då solen står 30° över horisonten och dess strålar går vinkelrätt mot häckens längdriktning?
(realexamen 1936)
Svår:
På bilden ovan ser du de skuggor, som de solbelysta röda stolparna kastar på marken. Går det med ledning av bilden att avgöra om de båda stolparna berör varandra?
(Illustrierte Wissenschaft 2000)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt