K  l  u  r  i  g  t

Problem för hängmatta och bärbar dator!

Schack en masse

1. -, g7-g5+
Hur skall vit spela?

 

 


|Tillbaka
|