Månadens problem
november 2004

Spelkorten 2
Alexandra och Billy drar vardera fyra kort från en kortlek som endast innehåller ess, kungar, damer och knektar.
Alexandra: Mina fyra kort har poängvärdet 49 (ess=14, kung=13, dam=12 och knekt=11). 

Billy: Då har du triss i damer!
Alexandra: Och du har fyrtal i knektar!
Finns det någon logisk förklaring till Billys och Alexandras påståenden?

Lennart E. var den förste som mejlade in den rätta lösningen!

Lösning      Tillbaka till Klurigt