K  l  u  r  i  g  t

Månadens schackproblem
november 2002

Bernstein-Kotov
(Groningen 1946)

Svart har tillåtit vit att dubblera tornen på åttonde raden.
Med sitt senaste drag, Dg6-e4, försöker svart skapa en flyktväg för kungen, men vit är obeveklig!

 

 


|Tillbaka|