Mobiltelefonerna
Under en föreläsning lade professor Kalkyl beslag på tio mobiltelefoner.
När de tio studenterna efter föreläsningen kom fram för att få tillbaka sina mobiler, delade professor Kalkyl slumpmässigt ut mobilerna.
Hur stor är sannolikheten att exakt nio av studenterna fick tillbaka sin egen mobil?

 

                                                     Lösning    Tillbaka