Mayafolkets kalender
Skulle Jorden enligt mayafolkets kalender  gå under den 21 december 2012?
Det finns de som hävdar att mayafolkets kalender förutspådde att Jorden skulle gå under den 21 december 2012.
Enligt andra är detta en feltolkning av mayafolkets kalender.
 
Mayafolkets matematik                                            Mayafolkets astronomi
 
Pyramiden på bilden finns i Chichen Itza och kallas Kukulkans pyramid.
Den har 4 sidor med vardera  91 trappsteg samt en terrass.
4 * 91 + 1 = 365 (!)

 

Svar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayafolkets astronomi

Mayaastronomerna var skickliga på att följa planeternas och stjärnornas banor utan några optiska instrument. Man använde sig i stället av syftlinjer mellan kanter på byggnader och föremål i terrängen. Mayafolket visste därför med stor precision när sol- och månförmörkelser skulle inträffa. Den kalender som på 600-talet var gängse hos mayafolket var exaktare än den som i Europa ännu var allmän på 1500-talet.
(Källa: Wikipedia)
Ett exempel på mayafolkets beräkningsskicklighet:
Venus synodiska omloppstid beräknades till 584 dygn. Moderna beräkningar ger värdet 583,92 dygn.
(Synodiska omloppstid: Antag att vi ser Venus i ett visst läge i förhållande till Solen. Den tid det tar innan vi nästa gång ser Venus i samma läge i förhållande till Solen kallas Venus synodiska omloppstid.
)

Tillbaka
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar: 2018

Förklaring:
När en siffra flyttas ett steg till en högre position i ett tal i mayafolkets talsystem, blir värdet 20 gånger så stort.


Tal mindre än 20 skrevs med hjälp av punkter och streck. Talet noll hade en egen symbol. (Se figur ovan)
Tal större än 20 skrevs genom att symbolerna placerades i grupper ovanpå varandra.
De lästes sedan uppifrån och ner. Symbolerna i den nedersta gruppen visade ental, symbolerna i nästa grupp stod för tjugotal o.s.v.

Talet blir alltså 2000 + 0 + 18 = 2018

Tillbaka