Var det bättre förr?

(Den ursprungliga versionen fanns i PEDAGORIEN NEWS, Nämnaren 1994)

Det ryktas att det i svenska skolan har skett en försämring av standarden på matematikundervisningen. Nedan följer en skildring av matematikundervisningens snabba utveckling. Vi får följa hur ett räkneexempel förändrats under 50 år.

På 1950-talet förekom följande uppgift i årskurs 6:
1950
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Framställningskostnaderna är 4/5 av priset. Hur stor är vinsten uttryckt i kronor?

Tio år senare (1960), närt  det visat sig att alltför många elever hade stora brister i bråkräkning, löd uppgiften, som nu flyttats upp till årskurs 7:

1960
En bonde säljer en säck potatis för 40 kr. Framställningskostnaderna är 32 kr.
Var snäll och räkna ut vinsten.

I början av 1970-talet var det så dags att införa mängdläran i svenska skolan. Alla matematikproblem fick omedelbart en ny och mer häftig formulering, eller vad sägs om följande (uppgiften hade nu flyttats till årskurs 9)?
1970
En bonde säljer en mängd potatis (A) för en mängd pengar (B). B är mängden av alla delar BE för vilka gäller att BE är en krona. I streckmängdform måste du för mängden B göra sextio små streck, ett för varje krona. Mängden av framställningskostnaderna (C) är fyrtioåtta små streck. Rita bilden av mängden C som en delmängd av mängden B och angiv resultatmängden (D), som ger svaret på frågan: Vilken storlek har vinstmängden?

Så småningom övergavs mängdläran, när den visat sig vara en total katastrof för hundratusentals ungdomar.
Eftersom man ville att alla elever i skolan skulle vara behöriga för universitetsstudier, omformulerades nu uppgiften så att alla elever garanterat skulle klara den. Den flyttades också till årskurs 1 på gymnasiet för säkerhets skull.
1980
En bonde säljer en säck potatis för 80 kr. Framställningskostnaderna är 4/5 därav, vilket är 64 kr. Vinsten uppgår till 1/5, vilket är lika med 16 kr. Stryk under ordet "potatis" och diskutera för- och nackdelar med potatisodling.

Den 8 december 1989 beslutade riksdagen att den katastrofala kommunaliseringen skulle genomföras. Merparten av lärarna protesterade och vid matematikbiennalen 1990 blev skolminister Göran Persson utbuad!
1990
En bonde säljer en säck potatis för 100 kr.
Intervjua husmor om hur kommunaliseringen kommer att slå mot tillgången på potatis i skolan.

Vid millenniumskiftet var det modernt med öppna vardagsanknutna problem …..
2000
En bonde säljer en säck potatis för 120 kr. Diskutera hur mycket potatissäcken väger.
OBS!
BO har protesterat mot den här uppgiften. Han anser att den diskriminerar tätortselever, som aldrig har sett en potatissäck.


Hur kommer man i framtiden att beskriva matematikundervisningen anno 2013?
Kanske kommer uppgiften att formuleras så här:
En bonde säljer en säck potatis för 120 kr.
Ta fram din Ipad och "forska" om potatisen.
Anm.:
Många elever kunde inte klara den här uppgiften om det inte var högsommarvarmt i klassrummet.
De följde nämligen Skolverkets råd att ha mössa, jacka och vantar på sig i klassrummet. Då är det svårt att använda en Ipad.

På Matematikbiennalerna under 1980-talet satte Jan Unenge  upp bejublade revyer, där han med stor humor beskrev SÖ.
SÖ finns inte längre, men utan tvekan skulle Skolverket vara ett lika tacksamt ämne för en nutida revyförfattare.