Månadens problem
mars 2016

problem från holland

det saknade talet

Vilket tal ska skrivas i den gula rutan?
 

holländsk MA-tävling

Kvadraten ABCD har sidan 8 cm.
Kvadraten viks så att hörnet A hamnar på mittpunkten av sidan CD.

Beräkna arean av den gula triangeln.

 

 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Birger J., Margit K. och Christer E. har skickat lösningar till båda uppgifterna.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt