Månadens problem
mars 2015

läxprovet

På ett läxprov fanns det tre uppgifter som vardera hade fyra svarsalternativ, där ett var korrekt. Hur stor var sannolikheten för att man genom att chansa skulle lyckas få ett eller två rätt?

Jämlikhet??

I en förening fanns det 13 manliga och 18 kvinnliga medlemmar. Det var på den tiden när man inte brydde sig så mycket om det där med jämlikhet. I stadgarna stod det nämligen att styrelsen skulle bestå av tre män och två kvinnor.
Hur många sådana styrelser är det möjligt att välja?

tärningarna

Antag att vi kastar två vanliga sexsidiga tärningar 100 gånger.
Det största talet i varje omgång, som tärningarna visar, noteras. Om båda visar samma tal, noteras det talet.
Hur mycket visar tärningen med det största talet i genomsnitt?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Agne B. lämnat korrekta lösningar till de här problemen!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt