Månadens problem
mars 2011

Mångsidiga problem

Lätt: 
I en viss månghörning finns det sammanlagt nio diagonaler.
Vad kallas månghörningen?
Ledning: I en fyrhörning finns det två diagonaler.
Medel: 
För att numrera sidorna i en bok har man använt 204 siffror. Hur många sidor har boken.

Svår: 
I en rätvinklig triangel är summan av katetrarnas längder 40 % större än hypotenusans längd.
Beräkna förhållandet mellan triangelns sidor.

Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning:
Gör om "minustecknet" till ett tecken som ger ett annat räknesätt.

Tillbaka