Månadens problem
mars 2007

Spelkorten

Månadens problem (två svårighetsgrader)
Lätt:
De tre spelkorten till höger tillhör en vanlig kortlek.
Ledtrådar:
1. Kortet längst till vänster är ett s.k. klätt kort.
2. Valörerna motsvarar sidorna i en rätvinklig triangel.

Vilka är korten?
Svår:
Anna, Brita och Cecilia har tre kort. På vart och ett av korten finns ett poängtal.
Vi kallar talen för a, b och c. Följande samband gäller: 0<a<b<c.
Korten blandas väl och läggs på bordet så att poängtalen inte syns. Sedan tar damerna var sitt kort och antecknar poängen.
Korten blandas på nytt och damerna tar ännu en gång slumpmässigt var sitt kort. Hur många gånger proceduren upprepas, avslöjas inte, men efter den sista omgången är den sammanlagda poängen:
Anna: 44
Brita: 34
Cecilia: 33
I den sista omgången fick Brita poängtalet c.
Vem fick poängtalet b i den första omgången?
Källa: Michael Engel: Denksporträtsel für Geniale
Kristoffer H. och Bengt B. har mejlat korrekta lösningar.

Lösning     Tillbaka till Klurigt