Månadens problem
mars 2005

Lagtempolaget
 
I herrtruppen till VM i cykel hade lagledare Hjulström tagit ut cyklister från enbart två klubbar - lika många från varje klubb. När det var dags för lagtempo, visade ett testlopp att alla åkarna i stort sett var jämngoda. Hjulström beslöt därför att ta med två cyklister från vardera klubben i lagtempolaget. Ändå gav detta inte mindre än 36 tänkbara lagsamman- sättningar! Hur många cyklister bestod truppen av?

Stellan K. har hittat rätt lösning!

 Lösning     Tillbaka till Klurigt