K  l  u  r  i  g  t

Månadens schackproblem
mars 2002

Db5 och Tc8 är båda bundna vid garderingen av Te8. 
Hur skall vit kunna utnyttja detta?

 |Tillbaka|