Månadens problem
maj 201
4

Sex glas

Uppgift 1:

Sex glas står i en rad. De tre första glasen är fyllda med vatten, medan de tre andra glasen är tomma.
Försök nu att med minsta antal "drag" se till att vartannat glas i raden är fyllt med vatten. Med ett "drag" menas varje gång du flyttar ett glas.

 

Genom Sahara

Uppgift 2: 
Familjen Morceli åkte med sin bil mellan två oaser genom det folktomma Sahara.
Resan tog fyra timmar. När familjen åkte tillbaka till den första oasen blev restiden fyra timmar och fyrtio minuter.
Farten var densamma i båda riktningarna: 112 km/h i uppförbackarna, 144 km/h i nedförbackarna och 126 km/h på slät mark.
Hur långt var det mellan oaserna?
Du kan maila din lösning till mig
Christer E. har skickat en korrekt lösning till uppgift 1.
Staffan R. har hittat en smart lösning till uppgift 2.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt