Månadens problem
maj 2009

 
"Genusproblem"
Uppg. 1:
Anna och Erik är syskon. Erik har dubbelt så många systrar som bröder, medan Anna har lika många systrar och bröder.
Hur många pojkar resp. flickor finns det i den här syskonskaran?
 
Uppg. 2:
Rasmus och Amanda deltager i samma matematikkurs (algebra).
Rasmus: 5/7 av mina kurskamrater är flickor.
- Märkligt, säger Amanda.
När jag räknade, kom jag fram till att 12/17 av mina kurskamrater är flickor.
a) Hur många flickor deltog i kursen?
b) Hur många pojkar deltog i kursen?


Uppg. 3:
När magister Rask kontrollerade närvaron vid den första lektionen, noterade han antalet pojkar och flickor.
Vid den andra lektionen skolkade sju pojkar.
- Vilka lymlar, muttrade magister Rask. Det enda positiva är, att det faktiskt ger upphov till ett matematikproblem.
Kvoten mellan antalet pojkar och flickor under den första lektionen är lika stor som kvoten mellan antalet flickor och pojkar under den andra lektionen.
Hur många pojkar resp. flickor var närvarande vid den första lektionen?

 Lösning     Tillbaka till Klurigt