Månadens problem
maj 2005


Röda vägen 
Niklas promenerar från A till D längs den röda vägen. Hur lång sträcka går han?

Bengt B. har mejlat en korrekt lösning!

Lösning     Tillbaka till Klurigt