Litteratur

David Blatner Pi - det fantastiska talet

1998

Svenska Bokförlaget
Anker Tiedemann Talens magi

1999

Berghs förlag
George Gamow Ett, två, tre.. oändligheten

1964

Aldus
James R. Newman (red) Sigma

1965

Forum
William Karush Matematisk uppslagsbok

1970

Wahlström & Widstrand