Ledning (Skattkartan)

Placera galgen på ett par olika ställen och undersök hur det påverkar läget av skatten.
Försök sedan hitta ett generellt bevis (t.ex. med hjälp av analytisk geometri).
Tillbaka