Lat men smart
En gymnasist blir ombedd av sin matematiklärare att gå till fönstret och räkna antalet smygrökande elever utanför skolan. Sedan ska han skriva upp antalet på tavlan och därefter sätta sig på sin plats igen. En av väggarna består enbart av fönster, medan en annan vägg är helt belagd med skrivtavlor. På grund av nedskärningar har man varit tvungen att dela av klassrummet så att vinkeln mellan fönsterväggen och tavelväggen är 60 grader. Gymnasisten befinner sig 2 m från fönstret och 4 m från tavlan.
Den synnerligen late men samtidigt ytterst smarte eleven hittar den kortast möjliga vägen.
Hur lång är den?
(Inga föremål hindrar eleven att gå kortaste vägen.)

(Uppgiften är hämtad från matematiktävlingen Kappa 2007)

Lösning (insänt till Kappa av ett lärarlag från Södra Latin)

Kappa är en tävling för matematiklärare, arrang
erad av Stockholms universitet i samarbete med Theducation AB samt Natur & Kultur.