Att ta kontrollen över andras tankar!?

Följande trick utfördes första gången av James "The Amazing" Randi.

1. I ett förseglat kuvert lägger du en lapp med talet 2247.
2. Du behöver tre personer till hjälp.
Varje person får nio kort med ett tal på varje kort.
Person A:

Person B:

Person C:
3. Låt de tre personerna välja ett av sina nio kort.
4. Antag, att de väljer kort med talen 4286, 6548 och 5435
(I verkligheten har naturligtvis alla kort samma färg, men i vårt exempel är det valda kortet markerat med gul bakgrund).
5. Varje person får sedan (slumpmässigt) säga en siffra i talet.
Antag att person A säger 8, person B säger 5 och person C säger 5.
6. Du antecknar siffrorna
  A B C
  8 5 5
7. Detta förfarande upprepas tre gånger, så att alla siffrorna i talen blir noterade.
Antag, att det då ser ut så här.
  A B C
  8 5 5
  2 6 4
  6 8 5
  4 4 3
8. Be någon summera de fyra talen.
     A B C
    8 5 5
    2 6 4
    6 8 5
    4 4 3

2   2

4 7
9. Be någon öppna kuvertet för att kontrollera, om du kunde förutsäga vad svaret skulle bli.
10. Det är dags för den entusiastiska publiken att ge dig en rungande applåd!
 

Lösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lösning:
Kontrollera siffersumman för de olika talen!
Du finner då att det är likgiltigt vilka kort, som de tre personerna väljer, eftersom siffersumman för A:s tal är 20, B:s tal är 23 och C:s tal är 17.

När du summerar börjar du ju längst till höger med C:s siffror, som ger siffersumman 17. 7 tillhör då svaret och 1 blir minnessiffra.
I nästa kolumn adderar du minnessiffran 1 med 23 (B:s siffersumma). Därför noterar du 4 i svaret, medan 2 blir minnessiffra.
Slutligen adderar du minnessiffran 2 med 20 (A:s siffersumman) och skriver 22 i svaret.
Svaret blir därför alltid 2247.

Tillbaka