Julkalendern

Svar:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24


Tillbaka till Julkalendern
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Svar: Bokstäverna är GUL
Lösning:
Bokstäverna I, Q, V, Å, Ä och Ö används inte på svenska registreringsskyltar. Bokstavskombinationerna VIT, RÖD, BLÅ OCH GRÅ är därför inte tänkbara.


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Svar:  55
Lösning:
52 + 42 + 32 + 22 + 12 = 25 + 16 +9 + 4 + 1 = 55
Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Svar: 40 plattor eller 160 plattor av svart marmor

Lösning:
Alt. 1:
77 vita marmorplattor = 7 * 11 vita marmorplattor
Golvets mått är därför (7+2)(11+2)=9*13 plattor.

Antalet svarta plattor kan räknas ut på flera sätt:
 2*9 + 2*13 -4 = 18 + 26 - 4 =40
 2*8 + 2*12 = 16 + 24 = 40
 9*13 - 77 = 117 - 77 = 40

Alt 2:
77 vita marmorplattor = 1 * 77 vita marmorplattor
(I praktiken kan väl ett rum knappast se ut på det här sättet!)
Antalet svarta plattor:
3*79 - 77 = 160
 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Svar: 16 år och 8 år.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Svar: 25
(Avståndet mellan talen är de udda talen 1, 3, 5, 7, 9.
En alternativ lösningsmetod är 0*0 =0, 1*1 = 1, 2*2 = 4 osv.)


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Svar: Tärningarna visade talen 1, 6  och 6.

Lösning:
Med de tre tärningarna kan man få produkten 36 på följande sätt:

Produkt

Summa

3 . 3 . 4  = 36 3 + 3 + 4 = 10
2 . 3 . 6  = 36 2 + 3 + 6 = 11
1 . 6 . 6  = 36 1 + 6 + 6 = 13


I det tredje fallet får man summan 13.


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Svar: Nej
 
De udda kugghjulen (nr 1, nr 3 osv.) roterar år ett håll och de jämna kugghjulen åt motsatt håll.
Eftersom två närliggande kugghjul ska rotera åt motsatt håll, kan man inte koppla nr 125 till nr 1.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Svar:  Sofies häst är grå.
Lösning:
1) Om hästen är brun, har alla rätt. Men minst en skulle ju ha fel. Därför duger inte svaret brun.
2) Om hästen är svart, har alla fel. Men minst en skulle ju ha rätt. Därför duger inte svaret svart.
3) Då måste hästen vara grå.
Kontroll:
Adam har rätt, Benjamin har rätt men Cissi har fel.
Det stämmer med de ledtrådar som Sofie gav.
 

Tillbaka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Svar: 99 personer

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
Svar: Upp och ner: 931
Lösning:
931/7 = 133, dvs. talet 931 är jämnt delbart med 7.
Pojken med den blå tröjan ställer sig längst till vänster och står på huvudet. Hans siffra, en sexa, blir då en nia.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Svar: 45 -23 = 22  eller 54 - 32 = 22

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Svar:
20 kuber  (27 - 6 - 1 = 20)

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Svar:
45 pepparkakor


Vi antar att de hade med sig de här tre kakfaten.
Skillnaden mellan tre gånger så många och två gånger så många pepparkakor var 15.
Med dubbelt så många pepparkakor innebär det att vi tar bort kakfatet till höger med den röda dekorationen. På detta kakfat finns alltså 15 peppparkakor.
På de tre kakfaten finns 3 x 15 pepparkakor = 45 pepparkakor.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Svar:
36 svampar
Lösning: Rasmus har plockat ett antal som är jämnt delbart med 17, dvs. 17, 34, 51 eller 68 st. Det antal som blir kvar (som Amanda har plockat) ska vara jämnt delbart med 9.
Om Rasmus har plockat 34 svampar, har Amanda plockat 36 svampar.
36 är jämnt delbart med 9.

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Svar:
 Barnen är 4 år, 4 år och 3 år.
Lösning: För tre år var den sammanlagda åldern två år.
Det betyder att tvillingarna var ett år.
Nu är tvillingarna fyra år och det yngsta barnet tre år. ( 11 - 4 - 4 = 3)


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Svar:
8 lås.
Fem askar, två skrin och skattkistan måste öppnas för att få fram 50 guldpengar.

Tillbaka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Svar: 10
Metod: Lägg ihop de två övre talen och dela summan med 3!
(25 + 5)/3 = 30/3 = 10

 

 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
Svar: Tre snitt
Lösning:

1) Lägg två vinkelräta, vertikala snitt.
2) Stapla de fyra bitarna ovanpå varandra och gör det tredje vertikala snittet!


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Svar: Fyra.
Summan av prickarna på fram- och baksidan är alltid sju.

Tillbaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
Nollställd?
Svar:
0
Om en faktor är 0, blir produkten alltid 0.


Den nya matematiken?
Nej, Kalle behöver nog ingen extra undervisning.
Han har tolkat begreppet "hälften av" på lite annorlunda sätt

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21
Svar: Det svenska soluret är konstruerat för att visa rätt tid på norra  halvklotet.
Ex.: När klockan är 12 på dagen, visar soluret rätt tid på båda halvkloten.
En timme senare visar soluret helt korrekt att klockan är 13, om det är placerat i Sverige. Är soluret däremot placerat på Påskön på södra halvklotet (latitud 27o S), kommer soluret att visa att klockan är 11!


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22
Svar: 46 år
Lösning: Vi undersöker vilka kvadrater som ger en realistisk ålder på Lukas lärare för tio år sedan.
  För tio år sedan Nu Om 14 år
Läraren 25 35 49
Dottern 5 15 29
Läraren 36 46 60
Dottern 6 16 30
Läraren 49 59 73
Dottern 7 17 31
 
Det går naturligtvis också att lösa uppgiften med en ekvation
Antag att läraren för tio år sedan var x2 år och hennes dotter x år.
10 +14 år senare är läraren x2 + 24 år och hennes dotter x + 24 år
Ekv.: x2 + 24 = 2(x + 24)
       x2 - 2x - 24 = 0
                   x1  = 6
                  (x2  = -4)


 

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23
Svar: Titta på tändstickorna från motsatta hållet.


Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Svar:

Svar: 32 sidor

Lösning:
Alt. 1: 
Framför sida tio finns det nio sidor. Då måste det också finnas nio sidor efter sidan 23. 
Alt. 2: Det högra sidnumret ändras från 11 till 23, dvs. 12 steg. Antal sidor i den första halvan av skrivboken måste då ha varit (10 + 12/2) sidor = 16 sidor. Hela skrivboken innehöll därför 32 sidor.

Tillbaka