Den 6 december
 

Tomtefar kastade tre tärningar.
När han multiplicerade de tre tal, som tärningarna visade, fick han resultatet 36.
Om han däremot summerade de tre talen, blev resultatet 13.
Vad visade tärningarna?

Tillbaka till julkalendern