Månadens problem
juni 201
3

Den flexibla åsnan m. fl.

Uppgift 1: Åsnan
"Envis som en åsna" säger ordspråket.
Men här kommer ett exempel på en samarbetsvillig åsna.

Åsnan ändrar villigt position om du flyttar på en tändsticka.
Uppgift 2: Fisken
a) Flytta tre tändstickor så att fisken simmar i motsatt riktning.

b) Flytta två tändstickor så att fisken simmar i en annan riktning.

 
Uppgift 3: Tänk "fyrkantigt"!
Flytta två tändstickor så att figuren består av sju kvadrater.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt