Månadens problem
juni 2007

 
Kulorna

Lätt:
Kal beställer in en Pripps öl, Ada en Coca-cola och Osborn en Tuborg.
Kal föreslår att man ska singla slant om vem som ska stå för "kulorna".
Så här ser Kals förslag ut: - Vi kastar två mynt. Om det blir två "krona" betalar jag. Om det blir två "klave" betalar Osborn och om det blir en "krona" och en "klave" betalar Ada.
Bör Osborn och Ada gå med på det här förslaget?

Medel:  
Ta på måfå fyra kulor ur urnan i fig. 1.
Vad är sannolikheten för att åtminstone en kula är vit?


fig. 1


Svår:
 
Dra på måfå en kula ur urna 1 och lägg den i urna 2 (fig. 2). Dra sedan en kula på måfå ur urna 2 och lägg den i urna 3. Dra sedan på måfå en kula ur urna 3.
Vad är sannolikheten för att denna kula är svart?


fig. 2

Bengt B. har skickat korrekta lösningar.

 Lösning    Tillbaka till Klurigt