Månadens problem
juni 2005

KOMBINATIONEN

Månadens problem (juni 2005) är samtidigt ett tips om hur man kan stimulera elever att hitta kreativa lösningar.

Så här ser uppgiften ut:
Låt eleverna föreslå tre st. ensiffriga tal, tre st. tvåsiffriga tal och två st. tresiffriga tal.
Det gäller sedan för eleverna att kombinera de sju minsta talen, så att de får fram ett svar som kommer så nära det åttonde talet som möjligt. (Ofta går det att få ett svar som exakt överensstämmer med det åttonde talet eller i varje fall ett svar som är lika med det åttonde talet ±1).
Anm.: Naturligtvis kan man utgå från ett färre antal tal. Så är ju fallet i såväl den lätta som svåra varianten av månadens problem  (se nedan).


M
etod:
Man får använda de fyra räknesätten och parenteser men även kvadratrötter, potenser, trigonometriska funktioner, logaritmer osv.

Exempel:
Kombinera talen 2, 2, 3, 15, 89, 91, 225 så att svaret blir 707!
Exempel på lösning:
Månadens problem finns den här gången med olika svårighetsgrader. 
Lätt: Kombinera 3, 5 och 8 så att svaret blir 25
Medel: Kombinera 1, 3, 5, 17, 19, 21 och 345 så att svaret blir 456
Svår: 
Alt. 1:
Kombinera 2, 5 och 16 så att svaret blir 20
Alt. 2: Kombinera -1,
p, 5 och 6 så att svaret blir 10

Stellan K., Bengt B. och Anton J. har skickat korrekta lösningar!
Anm.:
Till "Medel" och "Svår" finns det alternativa lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt