Enligt obekräftade rykten riskerar Tomten att åtalas.

Svarande: Jultomten
Ålder: Okänd
Adress: Saknar fast adress

Åtalspunkter:

1. Uppehållit sig illegalt i ett flertal länder och områden inklusive, men ej begränsat till, Sverige, Finland, Norge, Kanada och Nordpolen.

2. Brott mot Schengen-avtalet genom att varje år den 24:e december olagligt inpasserat i Finland, Sverige m.fl. EU-länder utan giltigt pass.

3. Utan visum och giltigt pass ha korsat gränsen mellan Kanada och USA, varje år den 25:e december, så långt tillbaka som vederbörandes brottsregister sträcker sig.

4. Bedrivit näringsverksamhet i form av leksaksfabrik utan att registrera verksamheten hos vederbörande myndighet och utan att erforderlig miljöprövning av verksamheten gjorts.

5. Brott mot gällande skattelagstiftningen genom att ej lämna erforderliga deklarationer och därigenom undanhållit bolagsskatt, moms och sociala avgifter.

6. Underlåtit att betala nissarna avtalsenlig minimilön, semesterlön, samt brutit mot den lagstadgade 40-timmarsveckan.

7. Olaga intrång s.k. hemfridsbrott i miljontals svenska hem den 24:e december varje år.

8. Genom att hindra fri konkurrens upprätthållit monopolställning för verksamheten och därmed brutit mot konkurrenslagstiftningen.

9. Underlåtit att anmäla flygrutter till vederbörande flygtrafikledning.

10. Brister på transportfordonet som saknat säkerhetsbälten och erforderlig nödbroms på renarna.

11. Ej deklarerat skattepliktig förmån av glögg och miljontals pepparkakor.

12. Utan tillstånd konkurrerat med Posten.

13. Skäligen misstänkt för narkotikabrott, p.g.a. Rudolfs röda mule.

14. Parkerat på icke parkeringszon, nämligen på villatak.

15. Olovligt framförande av fordon, då Tomten saknar såväl av Vägverket utfärdat körkort som av Luftfartsverket utfärdad pilotlicens.