Månadens problem
juli 2019

Problem för hängmattan och badstranden   del 1     

rutorna

Fyll i de tal som saknas i de fyra tomma rutorna

Jämvikt

På bilden till höger är figurer placerade på den tvåarmade hävstången, så att det råder jämvikt.
På den vänstra delen får det bara ligga röda och gröna figurer och på den högra blå och orange figurer.

Vilka figurer ska placeras på den högra delen vid den tredje vägningen.

OBS! Vi antar att alla figurer ligger lika långt från häv-stångens vridningspunkt.
 

flytta en sticka!

Flytta en tändsticka så att du får en ytterligare en beräkning, som är korrekt

slutsvaret

Uppg.:
a)
1. Tänk på ett tresiffrigt tal
2. Subtrahera detta tresiffriga tal med dess siffersumma.
3. Upprepa detta förfarande (beräkning av talet minus dess siffersumma) till
   dess att du får ett ensiffrigt tal.
4. Vilket är det ensiffriga talet?
b) Bevisa att man alltid får detta tal oavsett vilket (tresiffrigt) tal man startar
    med.

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P., Staffan R. och Bengt B. har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt