Månadens problem
juli 2016

Problem för hängmattan och badstranden    
(Problem/varianter av problem, som är hämtade från Charles W. Trigg: Mathematical Quickes)    
 
Uppg. 1
Mobiltelefonerna
Under en föreläsning lade professor Kalkyl beslag på tio mobiltelefoner.
När de tio studenterna efter föreläsningen kom fram för att få tillbaka sina mobiler, delade professor Kalkyl slumpmässigt ut mobilerna.
Hur stor är sannolikheten att exakt nio av studenterna fick tillbaka sin egen mobil?
Uppg. 2
Läxprovet
I en klass som länge presterat dåligt på läxproven, beslöt läraren ta till en drastisk åtgärd för att höja resultaten. Till varje uppgift skulle eleverna få två svarsalternativ, ett korrekt och ett felaktigt. Provet bestod av 26 uppgifter.
Om eleven valde det korrekta alternativet, fick hen 8 poäng. Valde hen däremot det felaktiga alternativet eller inget svar alls blev det 5 minuspoäng.
Lukas som aldrig läste läxor, fick sammanlagt noll poäng.
I hur många fall valde han det korrekta alternativet?
Uppg. 3
Talmysteriet
Vad är 10/5 om 20/4 = 6?
Uppg.4
York ToR
Om James rider till staden York och sedan går hem, tar resorna sammanlagt en och en halv timme.
Om han rider i båda riktningarna tar det bara 30 minuter.
Hur lång tid skulle det ta att gå i båda riktningarna?
Uppg.5
Provresultaten
Före läsårets sista fysikprov insåg Lars att han måste ha 97 p på det sista provet för att få medelvärdet 90 p på samtliga prov.
Om han inte fick bättre än 73 p på sista provet, skulle medelvärdet på samtliga prov bli 87 p.
Hur många fysikprov fick eleverna i Lars klass det här året?
Uppg.6
Långtradarchaufförerna
Tre långtradarchaufförer  gör följande beställningar:
Den första köper fyra smörgåsar, en kopp kaffe och tio flottyrringar för 169 kr.
Den andra köper tre smörgåsar, en kopp kaffe och sju flottyrringar för 126 kr.
Hur mycket ska den tredje chauffören betala för en smörgås, en kopp kaffe och en flottyrring?
Pelle P. är "snabbare än blixten" och ar redan löst alla uppgifterna (30/6)

 Lösning     Tillbaka till Klurigt