Månadens problem
juli 200
8

kvadraterna

Uppg. 1: 
Hur stor är arean av den blå kvadraten jämfört med den röda kvadraten?

 

 

Uppg. 2: 
Cirkelns medelpunkt ligger i skärningspunkten för kvadratens diagonaler.
Kvadratens sida är 1 l.e.

Hur stor är cirkelns radie, om det gula och det röda området har samma area?

 
Uppg. 3: 
Beräkna radien i den gula cirkeln.
Fyrhörningen är en kvadrat med sidan 16 cm.
 
 

Lösning     Tillbaka till Klurigt