Månadens problem
juli 200
6

TÅGET

Ett tåg består av ett lok och fem vagnar (A, B, C, D och E).
På hur många sätt kan vagnarna ordnas så att vagn A kommer närmare loket än vagn B kommer?
 

 Lösning     Tillbaka till Klurigt