Joggingturen

Ett fält har formen av en kvadrat med sidan 700 m.
Fältet består av en äng med bredden 300 m och en plöjd åker med bredden 400 m.
Professor Kalkyl springer 4 m/s på ängsmark och 3 m/s på plöjd mark.
Han startar i ena hörnet av fältet och springer till det diagonalt motsatta hörnet.
Efter en snabb kalkyl har han kommit fram till hur han ska springa för att komma fram till det diagonalt motsatt hörnet så snabbt som möjligt.
När professor Kalkyl startar, sätter han också på sin GPS-mätare.
Hur lång sträcka visar GPS-mätaren, när han kommer till det motsatta hörnet?

Lösning   Tillbaka