Månadens problem
januari 2020

Uppg. 1: 
Adam, Bosse, Christian, David och Emil lägger ut sina badlakan så att de tillsammans bildar en kvadrat med omkretsen 960 cm.
Adam och Bosse har lika stora kvadratiska badlakan, medan Christian, David och Emil har lika stora rektangulära badlakan.
Hur stor är omkretsen på Christians badlakan?
Uppg. 2: 
En klass består av 36 elever.
Nio flickor använder glasögon. Antalet pojkar med glasögon är fem mindre än antalet flickor, som inte använder glasögon. Antalet pojkar som inte använder glasögon är dubbelt så stort som antalet flickor som inte använder glasögon.
Hur många pojkar resp. flickor är det i klassen?
Uppg. 3:  
Sträckan AB är 18 cm.
En tangent genom punkten F på cirkelns periferi skär AB i D och AC i E.

Beräkna omkretsen av triangeln ADE!

 

Uppg. 4:  
n är ett positivt heltal. Vilket är det största värde som n kan anta, om kvoten
ska vara ett positivt heltal?
 
Uppg. 5:
Brickor i färgerna blått, gult och rött ligger i en säck.
 
a) Hur många kombinationer kan man få, om man från en säck med brickor i tre färger slumpmässigt tar fyra st brickor?
b) Vilken formel för antalet kombinationer gäller om man från en säck med brickor i tre färger slumpmässigt tar n st brickor?

,

 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar

 Lösning     Tillbaka till Klurigt