Månadens problem
januari 2019

Uppg. 1: 
Den stora kvadraten med 4x4 rutor ska fyllas i så att var och en av siffrorna 1, 2, 3 och 4 finns i varje rad och varje kolumn.
Var och en av de små kvadraterna med 2x2 rutor innehåller också de fyra siffrorna 1, 2, 3 och 4.
Vilken siffra ska ersätta bokstaven P?
Uppg. 2: 
En summa pengar delas upp mellan Adam, Bertil och Cecilia.
Adam får 10 kr plus en tredjedel av resten. Bertil får 60 kr plus en tredjedel av det som återstår. Cecilia får resten av pengarna, vilket motsvarar 400 kr.
Hur mycket får Bertil?
Uppg. 3:
Sidan AB är 4 cm.
Hur lång är sidan BC?

 

 

 

Uppg. 4:
Den gula och den röda figuren är kvadrater medan den blå figuren är en rektangel.
Bevisa, med de beteckningar som finns i figuren, att x = y + z


 

,

 

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P., Staffan R. och Birger J.  har skickat lösningar.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt