Månadens problem
januari 2011

dynamit-harry jr

I början av 2000-talet utförde Dynamit-Harry jr tidigt en måndagsmorgon sin första kassaskåpssprängning .
Exakt tre månader senare, även det på en måndag, var det dags för Dynamit-Harry jr att göra nästa "stöt", men den här gången blev han haffad av polisen.
Vilket år inträffade det?

räkneoperationerna

Uppgift: 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  = 100
a) Sätt in lämpliga tecken (+, -, ., /) i de åtta mellanrummen i vänstra ledet så
   att likheten blir korrekt.
b) En möjlighet, där man bara behöver använda sex tecken, är
    12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100
    Det går att få en korrekt likhet med enbart tre tecken utan att ändra
    siffrornas ordningsföljd. Hur ser den likheten ut?
Du kan maila din lösning till mig

 Lösning     Tillbaka till Klurigt