Stefan Ishizakis fantastiska mål på Behrn Arena den 23 april 2012
Hur långt från målet var Stefan Ishizaki när han avlossade sitt skott?
Några sträckor får du uppskatta medan andra finns angivna i faktarutan.


Klipp på YouTube

Lösning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösning

Vi kan uppskatta att Ishizaki står en halvmeter in på egen planhalva.
Då blir den ena kateten 105/2 m + 0,5 m = 53 m.
Vidare står han några meter från sidlinjen, låt oss säga att det är 3.
Då blir den andra kateten 68/2 m - 3 m = 31 m
Pytagoras sats a2 + b2 = c2
532 + 312 = c2
2809 + 961 = c2
c2 = 3770
c = ±

c ≈ 61

Svar: Avståndet är ca 61 m. I TV-sändningen angav lasermätningen avståndet till 61,02 m.

Tillbaka