Hawk-EyeHawk-Eye är ett dataprogram, där bilder från ett antal höghastighetskameror (10 kameror i Wimbledon 2008) samordnas så att man får en grafisk bild av bollbanan.
Hawk-Eye uppfanns av Paul Hawkins (fil dr i Artificiell intelligens).
Tillverkarna av Hawk-Eye anger att systemet för tennis har ett medelfel på 3,6 mm vilket motsvarar ungefär 5 % av bollens diameter.
Anm.: Hawk-Eye har fått sitt namn efter uppfinnaren Paul Hawkins. Det är ett passande namn, eftersom höken har mycket god syn!


Kritik

 1. Det har hänt att spelare, domare och publik varit eniga om att bollen är ute, när Hawk-Eye anger att bollen är inne.
  Kommentar: Ett medelfel på 3,6 mm kan knappast innebära att alla är övertygade om att Hawk-Eye har fel. Det måste finnas andra felkällor.
  Ex. 1: Dataprogrammet är inte rätt programmerat. T.ex. kan linjernas läge (speciellt om de är ritade för hand) i verkligheten ha ett annat läge än det som anges i programmet.
  Ex. 2: När bollen träffar banan, deformeras den något. Den grafiska bilden visar kanske inte detta korrekt.
  Ex. 3: Vid studsen kan bollen kana upptill 10 cm, innan den studsar upp. Läs mer...
 2. En linjedomare, som rättas upprepade gånger av Hawk-Eye, blir osäker.
 3. Det händer inte så ofta att huvuddomarna korrigerar domslut, sedan man infört Hawk-Eye.

Hawk-Eye i "blåsväder" under Wimbledonfinalen 2009         Hawk-Eye i Dubai 2007