Goldbachs fömodan

Goldbachs förmodan är ett av de mest kända olösta matematiska problemen.
Den 7 juni 1742 föreslog Goldbach sin hypotes i ett brev till Leonhard Euler:
Varje jämnt tal >2 kan skrivas som summan av två primtal och alla udda tal >5 kan skrivas som summan av tre primtal.

Ex.: 4 = 2 + 2
       6 = 3 + 3
       8 = 5 + 3

 Ex.: 7 = 3 + 2 + 2,
        9 = 5 + 2 + 2 eller 9 = 3 + 3 + 3

      
11 = 5 + 3 + 3 eller 11 = 7 + 2 + 2


Med hjälp av datorer har man kunnat testa mycket stora tal och hittills har Goldbachs förmodan visat sig vara korrekt.
Kanske har matematikern
Terence Tao vid University of California, Los Angeles kommit närmare ett bevis.
Han har visat att ett udda tal > 5 kan skrivas som en summa av högst fem primtal och han hoppas kunna bevisa att udda tal > 5 kan skrivas som summan av tre primtal.
Tao tror att ett sådant bevis kan ge matematiker idéer om hur man kan kryptera känsliga data.
Läs mer...