Glasklart?

Man har två glas. Det ena innehåller rött vin, medan det andra innehåller vitt vin. Man häller över en del av innehållet i det vänstra glaset till det högra glaset. Därefter häller man över samma mängd från det högra till det vänstra glaset.  Vilket glas har då störst koncentration av det ursprungliga vinet?

(Glasen är lika stora. De innehåller från början lika mycket vätska och vätskorna har samma densitet.)

Lösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svar: Båda glasen har samma koncentration av det ursprungliga vinet.
Lösning:
Båda glasen har samma vätskemängd som från början. Alltså har mängden rött vin ersatts av exakt lika mycket vitt vin och vice versa.
Ex.: Om det är 75 % rött vin och 25 % vitt vin i det vänstra glaset, så måste det vara 75 % vitt vin och 25 % rött  vin i det högra glaset.

Tillbaka