Finurlig figur

 


Figuren till höger består av 24 små kvadrater.
Uppgift: Dela figuren i fyra kongruenta delar.


Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

Pelle P. har löst uppgiften.

Lösning           Tillbaka