Ledning:
Kan man flytta delar av den röda figuren, så att man får en rektangel?

Tillbaka