Månadens problem
februari 201
3

talmysterier

Uppg. 1
16 * 12 * 2 * 3 = 99
        
Ersätt stjärnorna i vänsterledet med lämpliga matematiska tecken så att likheten gäller.
Uppg. 2
Vilket av följande tal passar inte in i serien?   
43    26    50    37    17    82                              
Uppg. 3
Vilket tvåsiffrigt tal ökar med en femtedel av talet, om man kastar om siffrorna?
Uppg. 4
149, 162, 536, 496, 481, ...
Vilket är nästa tal i serien?

Ledning:
Siffrorna är grupperade tre och tre.
Genom att fortfarande låta siffrorna stå i samma ordning men gruppera dem på annat sätt kan du nog komma fram till en lösning. 
Uppg. 5
Ersätt frågetecknen med rätt tal
  9   (45)   81
  8   (36)   64
10    (?)     ?
Du kan maila din lösning till mig

Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning:
Gör om "minustecknet" till ett tecken som ger ett annat räknesätt.

Tillbaka