Månadens problem
februari 2005

Vinkeln
En liksidig triangel är inskriven i en cirkel. Från ett av triangelns hörn dras två kordor, vilka av den motstående triangelsidan delas i förhållandet 4:1.
Bestäm vinkeln (v) mellan dessa kordor.

 Lösning     Tillbaka till Klurigt