Ett kvistigt problem...


Som matematiklärare känner man ofta att man behöver komplettera lärobokens uppgifter med andra typer av uppgifter som stimulerar elevernas fantasi och logiska förmåga.

Pdf-filen Ett kvistigt problem... är ett sådant exempel.
Eleverna kan lämpligen jobba med de här uppgifterna i grupper eller två och två.