Hur många kycklingar?

Hur många kycklingar fanns det i hönsgården?
(På bilden finns tre av kycklingarna med var sin siffra.)

Gör så här:
1. Bilda ett så stort tresiffrigt tal som möjligt med hjälp siffrorna.
2. Bilda ett så litet tal som möjligt med hjälp av siffrorna.
3. Subtrahera det minsta talet från det största talet.
4. Dividera svaret med siffersumman för kycklingarnas tre siffror.
5. Om du har gjort rätt, så vet du nu antalet kycklingar!

 
 

JavaScript: Albert Kluge, Bremen

Ledning

Tillbaka till Påskextra     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning:
Differensen mellan det största och minsta tresiffriga talet är något mindre än 300.
Tillbaka