dupond och matematiken

Dupond var aldrig någon stjärna i matematik.
När han skulle räkna ut omkretsen av en rätvinklig triangel med heltalssidor, beräknade han istället arean.
Märkligt nog fick han ändå rätt mätetal.
Vilka sidor hade triangeln?

Du kan mejla din lösning till mig (alf@mathpuzzle.se)

 

Lösning     Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Upp- och nervända världen" är en ledtråd

Tillbaka