Månadens problem
december 2020 

den nya renen

Rudolf drar fortfarande tomtens släde, men han börjar bli gammal nu. Därför har tomten skaffat en stand-in, som du kan se på bilden. Vad heter han?
Gör så här: 
Med surfplatta och smartphone: Om du trycker på lämpliga ställen på bilden av renen, kommer bokstäverna fram.
Med dator: För muspekaren över bilden på renen. När muspekaren ändrar form till en hand () ska du klicka med musen. En av bokstäverna i namnet visas då.
Ordna sedan bokstäverna i lämplig ordning, så att ett namn bildas.

kvadraterna

Tomtenissen Albin lägger ut tändstickor i kvadratformiga mönster.
a) Hur många tändstickor behöver han för figur nr 4?
b) Visa hur man får fram en allmän formel för figur nr n.
Extrauppgift: Hur många kvadrater finns det i figur nr n?

miniräknaren

Tomtenissen Albin väljer fyra sifferknappar som ligger inom en kvadrat. Ett exempel finns i figuren.
Han trycker på en av de fyra knapparna och går sedan medurs eller moturs när han trycker på de övriga tre knapparna, t.ex. 7854 (medurs) eller 4785(moturs).
I exemplet till höger är det fyrsiffriga talet 7854.
Detta tal är jämnt delbart med 11.
Kan du bevisa att du alltid får ett fyrsiffrigt tal som är jämnt delbart med 11, vilken kvadrat du än väljer på miniräknaren?

Stolparna

Tomtenissen  Albin satte upp två lodräta stolpar, men efter en storm var de inte längre lodräta. När solen skiner, kan man se de svarta skuggorna av käpparna.
Av den här bilden kan man inte direkt avgöra om käpparna berör varandra.
Finns det ändå någon möjlighet att få klarhet i hur det förhåller sig?
 

a merry christmas 

Vid en integrerad lektion i engelska och matte fick tomtenissen Albin följande uppgift:
Let "A MERRY XMAS  TO ALL" be a cryptogram in which each of the letters is the unique representation of a digit, and each word is a square integer.
Find the numerical interpretation if in each word the sum of the digits is also a square.

Skicka din lösning till mig 
Pelle P. och Staffan R. har skickat lösningar.

Lösning
     Tillbaka till Klurigt