K  l  u  r  i  g  t


Månadens schackproblem
december 2002

Lömskt överfall
Vit vid draget.
Svart hotar att sätta matt. Hur kan vit rädda partiet?

 

 


|Tillbaka|