Bockarna Bruse
I den välkända sagan om bockarna Bruse skall de tre bockarna gå till ängen för att äta sig feta på det saftiga gräset, men för att komma dit måste de passera en bro.
Under bron finns det ett farligt troll, som hotar att ta dem.
Både den lilla och mellanstora bocken Bruse lyckas dock övertyga trollet att det är bättre att vänta tills det kommer en större bock.
När den största bocken kommer till slut, visar det sig att han inte är rädd. Han stångar trollet, så att det flyger upp i luften och sedan landar med ett våldsamt plask i forsen.
Så här i jultider har bockarna Bruse hittat ett smartare sätt att skrämma trollet.
T.o.m. den lilla bocken Bruse behöver inte vara rädd längre.
För att kolla lösningen krävs det användarnamn och lösenord!
Användarnamn: bruse (små bokstäver)
Lösenordet är det tal, som du får, om du använder svaren i nedanstående uppgifter på följande sätt:
¨ Börja med att multiplicera svaren uppg. 2 och 4.
¨ Lägg därefter till svaren i uppg. 1 och 3.
1. Hur många söndagar kan det högst vara i en månad?
2. Ta det största tvåsiffriga talet och lägg till 21. Multiplicera summan med 10.
3. En tegelsten väger 2 kg plus hälften av sin vikt. Hur mycket väger tegelstenen?
4. Det finns sju kvadrater på den här bilden. Hur stor är skillnaden mellan antalet trianglar och antalet kvadrater?

    Lösningen