Aperitif

Fortsättning följer

18    11    1    5    4    9    16
Svar: Talen är ordnade i bokstavsordning!
Det går bra att fortsätta med t.ex. 7, 10 eller 8.

Här kommer ytterligare ett exempel på samma tema:


Lösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På den n:te raden finns heltalen från 1 till n i bokstavsordning!
På den sista raden ska alltså talen 1 till 8 skrivas in.
Eftersom åtta kommer sista i bokstavsordning av de åtta talen, hamnar den längst till höger.


Tillbaka