Månadens problem
april 201
3

summa summarum

Uppg. 1
I de sex vita ringarna till höger ska talen 1, 2, ...,6 placeras på ett sådant sätt att att de fem markerade raderna alla har samma summa.
(Den svarta ringen är spärrad, så där kan du inte skriva något tal.)

a) Visa att en sådan utplacering är möjlig.
b) Vilken siffra ska stå längst upp?
c) På hur många olika sätt kan man placera ut talen?
Uppg. 2                      
I de sju ringarna till höger ska talen 1, 2, ...,7 placeras på ett sådant sätt att att de fem markerade raderna alla har samma summa.

a) Visa att en sådan utplacering är möjlig.
b) Vilken siffra ska stå längst upp?
c) På hur många olika sätt kan man placera ut talen?
   
Du kan maila din lösning till mig

Lösning     Tillbaka till Klurigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning:
Gör om "minustecknet" till ett tecken som ger ett annat räknesätt.

Tillbaka